STRONA GŁÓWNA » Aktualności

Ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego pk. „Ratownik 2019”.

W dniu 11 czerwca br. w godzinach przedpołudniowych zostały przeprowadzone ćwiczenia służb z terenu powiatu kamiennogórskiego w zakresie współdziałania w zdarzeniach drogowych z dużą liczbą poszkodowanych.

W ćwiczeniach udział wzięli:

Jednostka Ratowniczo -Gaśnicza w Kamiennej Górze,

Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze,

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych; Marciszów, Ogorzelec, Lubawka, Krzeszów, Chełmsko Śląskie, Pisarzowice,

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kamiennej Górze,

Przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kamienna Góra,

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze,

Przy współudziale;

Uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w roli pozorantów.

Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło:

20 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze wraz opiekunem.

35 ratowników OSP i PSP w tym 10 pojazdów.

20 funkcjonariuszy Policji, 7 pojazdów.

8 przedstawicieli jednostek Gmin i Powiatu,

Zespół Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.

SIEDZIBA

58-400 Kamienna Góra
ul. Wałbrzyska 2c

tel. (075) 744 - 77 - 01
fax (075) 744 - 77 - 00

e-mail: kamgora@kwpsp.wroc.pl

GALERIA ZDJĘĆ