STRONA GŁÓWNA » Aktualności

Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze

Ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze na terenie lasów Państwowych

W dniach 25-27.09.2018 odbywają się ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kamienna Góra .

Ćwiczenia są przeprowadzane dwufazowo:

jako praktyczne zapoznanie się z obszarem leśnym i jego dokumentacją, oraz jako wykonanie rozwinięcia do założonych zdarzeń.

Celem głównym ćwiczeń jest :

– sprawdzenie zasad na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w Nadleśnictwie Kamienna Góra,

– położenie miejsc poboru wody do celów pożarowych,

– doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych,

– weryfikowanie gotowości operacyjnej sił i środków do wykonywania działań ratowniczych,

– zapoznanie z potencjalnymi zagrożeniami charakterystycznymi dla pożaru lasu

– organizacja akcji gaśniczej, technologie gaszenia pożarów lasu oraz rodzaje pożarów lasu,

– zapoznanie się ze sposobami prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,

– aktualizacja Katalogu Zagrożeń Powiatu,

– praktyczne sprawdzenie możliwości skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczych

SIEDZIBA

58-400 Kamienna Góra
ul. Wałbrzyska 2c

tel. (075) 744 - 77 - 01
fax (075) 744 - 77 - 00

e-mail: kamgora@kwpsp.wroc.pl

GALERIA ZDJĘĆ