Zapraszamy do naszej nowej strony pod adresem www.gov.pl/web/kppsp-kamienna-gora »

STRONA GŁÓWNA

Strona główna

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KAMIENNEJ GÓRZE

UL. WAŁBRZYSKA 2C
58-400 KAMIENNA GÓRA
TEL/FAX: +48 75 744 77 01 / +48 75 744 77 00
E-MAIL: kamgora@kwpsp.wroc.pl
NIP 614- 14 – 76 – 334
REGON 2300826673

Godziny urzędowania:

Poniedziałek…..od godz. 7.30 – 15.30
Wtorek………….od godz. 7.30 – 15.30
Środa……………od godz. 7.30 – 15.30
Czwartek……..od godz. 7.30 – 15.30
Piątek…………od godz. 7.30 – 15.30

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 1330– 1530


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM PISMA W

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych umieszczonych przez Pana/Panią w piśmie jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

2) W celu prawidłowej ochrony danych osobowych umieszczonych przez Pana/Panią w piśmie, w naszej placówce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się poprzez:

 • adres e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ul Borowska 138, 50-552 Wrocław

Dane osobowe umieszczone przez Pana/Panią w piśmie przetwarzane będą w celu obsługi złożonego pisma oraz w celu dalszej korespondencji, udzielania odpowiedzi, wszczęcia postępowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa lub innych działań związanych z naszą placówką, a także rekrutacji – jeżeli Pana/Pani pismo dotyczy złożenia podania o pracę.

3) Dane osobowe umieszczone przez Pana/Panią w piśmie będziemy przetwarzać na podstawie:

 • przepisów prawa
 • reprezentowanego przez Naszą jednostkę interesu publicznego
 • zgody, którą wyraził/-a Pan/Pani poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i złożenie swojej dokumentacji aplikacyjnej.

4) Dane osobowe umieszczone przez Pana/Panią w piśmie przetwarzamy przez okres wymagany przepisami prawa, Instrukcji Kancelaryjnej lub w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.

5) Dane osobowe umieszczone przez Pana/Panią w piśmie mogą zostać udostępniane:

 • na podstawie przepisów prawa lub
 • dostawcom usług, posiadających dostęp do przetwarzanych przez naszą placówkę danych osobowych.

W szczególności dotyczy to:

 • firm i instytucji obsługujących systemy informatyczne
 • kancelarii prawnych, działających na podstawie umowy
 • firm IT, działających na podstawie umowy
 • kurierów i poczty polskiej
 • agencji ochrony – w przypadku monitoringu wizyjnego
  • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych umieszczonych przez Pana/Panią w piśmie oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
   do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych umieszczonych przez Pana/Panią w piśmie narusza przepisy RODO.

 

SIEDZIBA

58-400 Kamienna Góra
ul. Wałbrzyska 2c

tel. (075) 744 - 77 - 01
fax (075) 744 - 77 - 00

e-mail: kamgora@kwpsp.wroc.pl

GALERIA ZDJĘĆ